krasnal 130Stowarzyszenie Razem Sprawni zaprasza wszystkich uczniów Zespołu Szkół nr 21 do udziału w konkursie pt. „Krasnoludki są wśród nas”. Praca może być wykonana dowolną techniką w formacie A4 lub A3. Zróbcie pracę w domu z mamą, tatą, rodzeństwem, babcią, dziadkiem lub po prostu samodzielnie. Wasze prace zostaną oprawione w ramki i zaprezentowane podczas szkolnego kiermaszu wielkanocnego dnia 19.03.2024 r., a konkursowych zwycięzców nagrodzimy w Pierwszy Dzień Wiosny 21.03.2024 r. (4 godzina lekcyjna).
Na pomysłowe krasnoludki czekamy do 15 marca 2024 r. (piątek). Pracę wraz ze zgodą należy przynieść do sali nr 2 na parterze do p. Joanny Tracz- Kucharskiej.
Organizatorzy:
Stowarzyszenie Razem Sprawni
Joanna Tracz-Kucharska

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU „KRASNOLUDKI SĄ WŚRÓD NAS”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Krasnoludki są wśród nas”.
 2. Organizatorami Konkursu są: Stowarzyszenie Razem Sprawni oraz nauczycielka Joanna Tracz- Kucharska; konkurs odbywa się w dniach: 7 – 15.03.
 3. Celem Konkursu jest przybliżenie tematyki związanej z wrocławskimi krasnalami oraz planowaną zrzutką w celu zebrania funduszy na postawienie krasnali przed placówką; istotnym elementem będzie również ekspozycja prac konkursowych podczas „premiery” akcji „Zrzutka na krasnoludka”, a w późniejszym etapie ich licytacja i sprzedaż w czasie trwania zrzutki.

§ 2 UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikami Konkursu będą uczniowie naszej szkoły.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie zgody na udział w konkursie przez rodzica ucznia i dostarczenie pracy konkursowej do dnia 15.03. do sali nr 2 na terenie szkoły (sala jednej z organizatorek Joanny Tracz- Kucharskiej).
 3. Praca musi być podpisana imieniem, nazwiskiem oraz klasą i szkołą, do jakiej uczęszcza na odwrocie pracy.

§ 3 ZASADY i PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs składa się z jednego etapu. Praca konkursowa może być wykonana dowolną techniką maksymalnie do wymiaru A3 lub jako praca przestrzenna.
 2. Jury Konkursu będą uczestnicy kiermaszu wielkanocnego, którzy będą podziwiać wyeksponowane prace plastyczne podczas tego dnia (19.03.); cały przebieg obiektywnego oceniania prac konkursowych będzie w rękach organizatorów konkursu.
 3. W Konkursie dla wszystkich uczestników przewidziano nagrody. Za I, II, III miejsce – nagrody rzeczowe i dyplomy, dla pozostałych dyplomy i drobne upominki.

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzygają Organizatorzy.
 2. Po ogłoszeniu wyników konkursu prace stają się własnością Stowarzyszenia Razem Sprawni.