Prowadząca:  Elżbieta Goldwasser


Jedną z form terapii osób niepełnosprawnych są zajęcia w pracowni gospodarstwa domowego - kuchni dydaktycznej. Zajęcia te w naszej szkole ukierunkowane są na:

 • wykształcenie świadomej potrzeby wykonywania prostych prac domowych;
 • utrwalanie pozytywnych nawyków żywieniowych;
 • trening zdobytych umiejętności;
 • zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo i higienę podczas pracy;
 • współpracę z rodzicami i wykorzystywanie zdobytych umiejętności
 • w warunkach domowych;

Przygotowywanie posiłków  kuchni odbywa sie pod czujnym okiem terapeuty. Uczeń pracuje sam, według indywidualnych możliwości.

Nauka smażenia omletu.

Nauka smażenia omletu.

Smarowanie omletu dżemem.

Smarowanie omletu dżemem.

Nauczyciel wspomaga ucznia, ale nie wyręcza w czynnościach.

Szymon robi sok owocowo – warzywny.

Szymon robi sok owocowo – warzywny.

Nasza pracownia wyposażona jest w różnorodne i specjalistyczne narzędzia i urządzenia gospodarstwa domowego oraz tak zaprojektowana, aby mogły w niej przygotowywać posiłek osoby niepełnosprawne ruchowo.

Pracownia kuchni dydaktycznej.

Pracownia kuchni dydaktycznej.

Uczniowie mają możliwość nauki obsługi sprzętów mechanicznych.

Wyposażenie kuchni dydaktyczej.

Wyposażenie kuchni dydaktycznej.

Podczas zajęć w kuchni dydaktycznej nasi uczniowie przygotowują: sałatki, surówki, zapiekanki, desery, ciasta itp.

Tematyka zajęć:

 1. Przygotowanie uczestników do samodzielnego przygotowania potraw, tj. nauka wykonania i doskonalenie czynności składowych, np. obieranie, mycie i krojenie warzyw, wędlin, rozbijanie jaj, itp..

Tola obiera marchew.

Tola obiera marchew.

 1. Ćwiczenie zasad mierzenia, ważenia, porcjowania. Obróbka składników potraw przy użyciu urządzeń i narzędzi gospodarstwa domowego.

Tola za pomocą robota szatkuje jabłka i marchew na surówkę.

Tola za pomocą robota szatkuje jabłka i marchew na surówkę.

 1. Wdrażanie do czynności towarzyszących pracy w pracowni gospodarstwa domowego, tj. organizowanie i przygotowanie stanowiska pracy, zachowanie porządku.
 1. Samoobsługa i higiena osobista podczas przygotowania potraw.
 1. Estetyka i kultura codzienna, tj. nakrywanie do stołu odpowiednią zastawą, podawanie do stołu.

Nauka nakrywania do stołu.

Nauka nakrywania do stołu.

 1. Uspołecznienie, tj. planowanie jadłospisu, trening finansowy, powierzanie drobnych zakupów.

Zajęcia terapeutyczne prowadzone w kuchni dydaktycznej uczą samodzielności w dziedzinie zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych.

Maja nalewa wodę z czajnika na huśtawce pomocniczej.

Maja nalewa wodę z czajnika na huśtawce pomocniczej.

Nauka gotowania makaronu.

Nauka gotowania makaronu.

Są też dobrą formą integracji grupy, uczą wykonywania pracy w zespole.

Rozwijają poczucie odpowiedzialności i zaradności życiowej. Praca w kuchni to również rehabilitacja zawodowa starszych uczniów, przygotowująca ich do ewentualnej przyszłej pracy w gastronomii. Pozwala na wyrobienie niezbędnych w pracy nawyków higienicznych i estetycznych, a także zaznajomienia z podstawowymi zasadami żywieniowymi. Zajęcia takie stwarzają uczniom szansę na rozwijanie zainteresowań kulinarnych oraz poznanie zawodów związanych z gastronomią, co w przyszłości ułatwi im wybranie szkoły zawodowej.