Prowadząca:  Elżbieta Goldwasser


Głównym celem przedmiotu „Adaptacja funkcjonalna” jest wyposażenie uczniów z mózgowym porażeniem dziecięcym w takie umiejętności i sprawności, aby jak najlepiej przygotować ich do realizacji zadań życia codziennego oraz podejmowania różnych ról społecznych w środowisku, w miarę możliwości samodzielnie, niezależnie i godnie. Dzieci chętniej wykonują takie ćwiczenia rąk, które ukryte są w postaci zadań samoobsługowych.
Najlepsze efekty w zakresie terapii ręki uzyskuje się wówczas, gdy terapia dostosowana jest do indywidualnych potrzeb dziecka, a także obejmuje jego środowisko rodzinne.

W ramach przedmiotu wyodrębniono cztery działy:

 1. Samoobsługa.
 1. Poruszanie się:
 • wchodzenie i schodzenie po schodach;
 • wchodzenie na wózek i schodzenie z niego;
 • pokonywanie barier architektonicznych;

Nauka zamykania zamka drzwiowego.

Nauka zamykania zamka drzwiowego.

 1. Jedzenie:
 • spożywanie pokarmów płynnych, mas papkowatych, pokarmów stałych;
 • poprawne trzymanie i posługiwanie się łyżką;
 • posługiwanie się widelcem, nożem;
 • przygotowywanie kanapki, parzenie herbaty, gotowanie prostych posiłków;

Nauka gotowania spaghetti.

Nauka gotowania spaghetti.

Nauka smażenia jajecznicy.

Nauka smażenia jajecznicy.

Przygotowanie soku z jabłek.

Przygotowanie soku z jabłek.

Nauka parzenia herbaty.

Nauka parzenia herbaty.

 1. Ubieranie się:
 • rozbieranie się, ubieranie się, zapinanie różnych zapięć;
 • przewracanie rzeczy na prawa stronę;
 • wiązanie buta;

Nauka ubierania butów.

Nauka ubierania butów.

Nauka ściągania bluzki.

Nauka ściągania bluzki.

Doskonalenie nauki samodzielnego zapinania dużych guzików.

Doskonalenie nauki samodzielnego zapinania dużych guzików.

Nauka zapinania małych guzików z użyciem specjalnej pomocy.

Nauka zapinania małych guzików z użyciem specjalnej pomocy.

 1. Higiena osobista:
 • nauka mycia rąk, twarzy;
 • pielęgnacja włosów (mycie, suszenie, czesanie, związywanie włosów);
 • pielęgnacja paznokci (czyszczenie, obcinanie);
 • higiena jamy ustnej (odkręcanie pasty i wyciskanie jej, mycie i płukanie zębów);
 • golenie się;

 1. Uspołecznienie.

 2. Komunikowanie się.

 3. Elementarne pojęcia matematyczne.