Gazetka szkolna „Kropka” ukazuje się w naszej szkole z przerwami od 1999 roku. Początkowo była wydawana jako gazetka Samorządu Uczniowskiego, a jej opiekunem była pani Adriana Głowacka – Przybyło. Pierwsze wydania były przepisywane ręcznie, a następnie kserowane. Dopiero po jakimś czasie była możliwość komputerowego składu gazetki. Gazetka ukazywała się raz w roku. Dodatkowo z okazji ważnych wydarzeń (np. Boże Narodzenie) ukazywały się wydania specjalne.

Obecnie „Kropką” opiekują się panie Aleksandra Charlikowska oraz Elżbieta Fedro. Gazetka ukazuje się zawsze w czerwcu. Znajdują się w niej artykuły, wiersze oraz zdjęcia i rysunki autorstwa uczniów naszej szkoły. Ostatnio pojawiła się wkładka dla osób niemówiących.

Zapraszamy do lektury.