Temat: „Program wychowania fizycznego dla klas 4-8 Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 116 dla Uczniów z Dziecięcym Porażeniem Mózgowym”.

Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa Specjalna nr 116 dla uczniów z Mózgowym Porażeniem Mózgowym w Zespole Szkół nr 21 we Wrocławiu.

Autorzy: Magdalena Litarska

Klasa: uczniowie klas IV - VIIII