Prowadzące:  Ewa Gajewska
Aleksandra Robak
Joanna Tracz


Zdanie zapisane za pomocą symboli PCS. Tutaj uczymy się rozmawiać przy pomocy symboli PCS.

Zdanie zapisane za pomocą symboli PCS.

Komunikacja alternatywna daje wszystkim dzieciom niemówiącym możliwość wyrażenia swoich pragnień, myśli, uczuć. Każdy uczeń, który ma trudności z mówieniem bądź nie umie mówić, może porozumiewać się z otoczeniem. Służą do tego symbole obrazkowe obrazujące poszczególne słowa języka polskiego. Uczeń wskazuje symbole palcem, dłonią bądź wzrokiem zależnie od posiadanych umiejętności ruchowych.

Uczeń wskazuje symbole PCS.

Wykorzystujemy profesjonalne komunikatory z nagranymi komunikatami głosowymi i oprogramowanie komputerowe.

aac1

 Komunikować się uczymy na zajęciach indywidualnych i grupowych.

aac2

Umiejętności i symbole poznane na zajęciach indywidualnych mamy okazję wypróbować na zajęciach grupowych, w trakcie rozmów z kolegami i koleżankami oraz innymi nauczycielami.

k alt2