Szkoła Podstawowa Specjalna nr 116 dla Uczniów z Dziecięcym Porażeniem Mózgowym w Zespole Szkół nr 21 we Wrocławiu mieści się w jednopiętrowym, przestronnym budynku. 

W skład Zespołu Szkół nr 21 wchodzą:

 • Szkoła Podstawowa Specjalna nr 116 dla Uczniów z Dziecięcym Porażeniem Mózgowym wraz z oddziałem zerowym.
 • Szkoła Podstawowa nr 75 z Oddziałami Integracyjnymi.

Pracujemy w zakresie edukacji i terapii z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością ruchową oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi:

 • w normie intelektualnej,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.

Jesteśmy otwarci na każde dziecko i rodzica. Panuje u nas atmosfera zaufania i bardzo dobrej komunikacji. Uczymy, wspieramy i wdrażamy naszych uczniów do samodzielności, jednocześnie pielęgnując w nich radość i ciekawość świata.

Nasza szkoła to:

EDUKACJA

 • Zajęcia odbywają się w mało licznych grupach.
 • Podczas zajęć korzystamy z nowoczesnych środków dydaktycznych m. in. tablic interaktywnych, laptopów, mat do kodowania i wielu innych atrakcyjnych pomocy.
 • Metody i czas realizacji programu dostosowujemy do indywidualnych możliwości i potrzeb uczniów (programy autorskie i indywidualne).
 • Oprócz zajęć dydaktycznych proponujemy bogatą ofertę zajęć terapeutycznych: arteterapię, adaptację funkcjonalną (terapię ręki), dogoterapię, koło sportowe, komunikację alternatywną (PCS, piktogramy), muzykoterapię, orientację przestrzenną (terapię wzroku), terapię logopedyczną, terapię psychologiczną, zajęcia w kuchni dydaktycznej, zajęcia usprawniające metodą Integracji Sensorycznej, zajęcia metodą Tomatis oraz Biofeedback, terapię pedagogiczną i zajęcia rewalidacyjne, zajęcia w Sali Doświadczania Świata, zajęcia integracyjne, imprezy okolicznościowe i wspólne wyjścia z uczniami Szkoły Podstawowej nr 75.

ZDROWIE

 • Uczniowie mogą korzystać z obiadów stołówki szkolnej.
 • Swoją pomocą służy również szkolna pielęgniarka.

WSPARCIE

 • W przypadku dużej niepełnosprawności ruchowej uczniowie mogą liczyć na pomoc doświadczonych opiekunek w zakresie czynności samoobsługowych i higienicznych.
 • Po zajęciach uczniowie mają zapewnioną opiekę do godz. 15.10 w szkolnej świetlicy.
 • Wszyscy niepełnosprawni uczniowie mieszkający w granicach miasta mogą korzystać z bezpłatnego dowozu busami do i ze szkoły. Terminy wyjazdów busów dobrane są, w zależności od ilości zajęć szkolnych, tak aby uczniowie dotarli do domu jak najszybciej.

U nas spędzisz ciekawie czas!

 • Organizujemy wiele ciekawych imprez okolicznościowych.
 • Z sukcesami bierzemy udział w licznych konkursach zewnętrznych.
 • Włączamy się do wielu ogólnopolskich akcji.
 • Uczestniczymy w licznych projektach edukacyjnych.