Prowadzący:  Marcin Bubel


Zajęcia arteterapii mają na celu rozładowywanie trudnych emocji u uczniów z zaburzeniami psychoruchowymi, zaburzeniami w zachowaniu, a także wyzwalanie pozytywnych emocji, umożliwiających optymalne wykorzystanie możliwości rozwojowych dzieci. Staramy się położyć nacisk na korekcję postawy dzieci, na przygotowanie ich ręki i oka do pisania, na podnoszenie samooceny.

Ćwiczenie kolorowania kształtu gwiazdki.

Ćwiczenie kolorowania kształtu gwiazdki.

Ćwiczenie wycinania zadanego kształtu.

Ćwiczenie wycinania nożyczkami zadanego kształtu.

Podczas zajęć usprawniane są funkcje poznawcze, podnosi się poziom sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Wspieranie ucznia w rysowaniu linii.

Wspieranie ucznia w rysowaniu linii.

Wspieranie ucznia w czynności klejenia papierowych pasków.

Wspieranie ucznia w czynności klejenia papierowych pasków.

Uczniowie uczą się różnicować barwę, kształt i rozmiar obiektów. Wdrażani są również do przestrzegania zasad estetyki – sprzątania po sobie, mycia rąk. Systematyczny kontakt ze sztuką, jej wytworami powoduje u uczniów wyrabianie szacunku do dorobku kultury i dzieł rąk człowieka. Dzieci nabierają umiejętności samorealizacji w formach plastycznych – realnych i fantastycznych.

Formowanie kształtów z masy solnej.

Formowanie kształtów z masy solnej.

W trakcie pracy widoczne są postępy w dziedzinach ćwiczonych w ramach zajęć – w organizacji schematu ciała, orientacji w przestrzeni, poprawie samooceny.