Temat: „Piłka nożna / lekkoatletyka”.

Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa Specjalna nr 116 dla uczniów z Mózgowym Porażeniem Mózgowym w Zespole Szkół nr 21 we Wrocławiu.

Autorzy: Edyta Jastrzębska – terapeuta integracji sensorycznej, trener piłki nożnej, oligofrenopedagog, nauczyciel wychowania fizycznego, nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego.

Przedmiot: zajęcia społeczne – pozalekcyjne w ramach współpracy z Olimpiadami Specjalnymi, Fundacją Uniqe Life Wyjątkowe Życie i Stowarzyszeniem Razem Sprawni we Wrocławiu.

Data wprowadzenie projektu:  I i II półrocze 2023/2024

Sport w życiu osób niepełnosprawnych odgrywa niezwykle istotną rolę. Poza aspektem zdrowotnym równie ważne okazuje się poczucie przynależności do grupy, aktywność w życiu społecznym oraz otwarcie się na nowe możliwości. Systematyczna aktywność sportowa z czasem może stać się dla osoby niepełnosprawnej nowym pomysłem na życie, na samorealizację i samoakceptację.

pn1

Trening piłki nożnej.

Piłka nożna to jedna z najbardziej popularnych gier zespołowych w programie Olimpiad Specjalnych. Zawodnicy grają w drużynach 5-, 7- i 11-osobowych. Kobieca piłka nożna również jest rozwijana w programie Olimpiad Specjalnych Polska. Piłka nożna to dyscyplina sportu szczególnie polecana osobom z niepełnosprawnością intelektualną, ponieważ:

  • stale angażuje wszystkich uczestników rozgrywek,
  • jest łatwa do nauczenia się i dająca szybką satysfakcję z gry,
  • pozwala na stosunkowo szybkie rozwijanie swoich umiejętności i zrozumienie zasad gry,
  • jest aktywnością doskonale wpływającą na dobrą kondycję i sprawność fizyczną zawodników.

pn2

 Ćwiczenia celności strzałów.

Poprzez systematyczne treningi w ramach dyscypliny piłka nożna i lekkoatletyka uczestnicy będą mieli okazję zdobywać nowe umiejętności i poszerzać granice swoich możliwości, także w zakresie funkcjonowania w grupie. W naturalny sposób wzrośnie w nich poczucie własnej wartości, a co za tym idzie, samodzielności.

l1

Ćwiczenia równowagi.

Projektem zostało objętych 7 uczniów (chłopcy i dziewczynki) z klas 0 - 4 SP 116 we Wrocławiu. Zajęcia będą odbywać się raz w tygodniu po 1 godzinie lekcyjnej na sali gimnastycznej, forum lub boisku szkolnym.

Harmonogram projektu:

  • od września do grudnia 2023 roku – 4 x w miesiącu treningi z piłką (1h) w poniedziałki 13:35 - 14:20;
  • 25-26.09.2023 rok udział delegowanych zawodników z grupy koła sportowego w VII Ogólnopolskim Dniu Młodych Sportowców Olimpiady Specjalne Polska w Warszawie;
  • od stycznia do czerwca 2024 roki kontynuacja treningów na terenie szkoły;