Prowadzący:  Bogusław Sielski


Integracja sensoryczna definiowana wg A. Jean Ayres, jest procesem, dzięki któremu mózg otrzymując informacje ze wszystkich zmysłów, segregując, rozpoznając, interpretując i integrując je ze sobą i wcześniejszymi doświadczeniami, odpowiada adekwatną reakcją. Inaczej mówiąc, Integracja Sensoryczna jest taką organizacją wrażeń, by mogły być użyte w celowym działaniu.

Metoda terapii Integracji Sensorycznej jest umiejętnym dostarczaniem odpowiednich bodźców do ośrodkowego układu nerwowego.

Dokonuje się to za pośrednictwem systemów zmysłowych: czuciowych, przedsionkowych, kinestetycznych, wzrokowych i słuchowych.

Sala integrcji sensorycznej. Ćwiczenia na huśtawce terapeutycznej.

Ćwiczenia na huśtawce terapeutycznej.

Odpowiednia interpretacja tych wrażeń stwarza warunki do prawidłowego funkcjonowania człowieka w środowisku.
Sala do Integracji Sensorycznej w naszej szkole, wyposażona jest w nowy, specjalistyczny sprzęt, który wspomaga wieloprofilowe usprawnianie uczniów.

Sala integracji sensorycznej. Ćwiczenia na deskorolce z użyciem liny poziomej.

Ćwiczenia na deskorolce z użyciem liny poziomej.

Są to między innymi: platformy, wałki, hamaki, huśtawki mocowane do systemu podwieszek, wykorzystywane do stymulacji układu przedsionkowego.

Celem zajęć Integracji Sensorycznej jest rozwój cech umiejętności psychomotorycznych takich jak:

  • równowaga,
  • koordynacja ruchowa i wzrokowo – ruchowa,
  • czucie powierzchniowe,
  • czucie głębokie,
  • precyzja ruchów,
  • schemat ciała i orientacja przestrzenna,
  • praksja.