Prowadzące:  Magdalena Dezor
Elżbieta Fedro

Terapia metodą Tomatisa (zwana też stymulacją słuchową, treningiem audio-psycho-lingwistycznym, treningiem słuchowym) rozpoczyna się od testów, które przeprowadza terapeuta za pomocą specjalnie skalibrowanego do tej metody audiometru.

tomatis4
Test uwagi słuchowej i lateralizacji słuchowej składa się z następujących elementów:

 • badanie uwagi słuchowej zewnętrznej (droga powietrzna),
 • badanie uwagi słuchowej wewnętrznej (droga kostna),
 • badanie umiejętności lokalizacji dźwięku (droga kostna),
 • badanie umiejętności dyskryminacji wysokości dźwięku (tzw. selekcji dźwięku),
 • badanie lateralizacji słuchowej.

Następnie na podstawie wyników badania oraz wywiadu i dostępnej dokumentacji terapeuta przygotowuje indywidualny program terapii.

tomatis1

tomatis3

Jak wygląda trening uwagi słuchowej?

Terapia metodą Tomatisa polega na słuchaniu przez specjalne słuchawki (tzw. elektroniczne ucho) przetworzonego materiału dźwiękowego (np. muzyki Mozarta). Dźwięki o wysokich częstotliwościach podawane są drogą powietrzną i kostną. Na niektórych etapach terapii wprowadza się pracę z mikrofonem.

tomatis2

Możliwe rezultaty terapii wg Tomatisa to m. in.:

 • polepszenie uwagi słuchowej,
 • lepsze rozumienie usłyszanych komunikatów,
 • rozwój mowy i komunikacji,
 • lepsza pamięć,
 • wyciszenie,
 • zwiększenie zdolności do koncentrowania uwagi,
 • zmniejszenie nadwrażliwości na dzwięki,oraz inne bodzce sensoryczne,
 • polepszenie koordynacji ruchowej i równowagi,
 • lepsza orientacja w przestrzeni.