W roku szkolnym 2021/2022 przewóz zorganizowany dzieci i uczniów niepełnosprawnych sprawowany będzie w całości przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjnemu Spółka z o o. Aby dziecko zostało objęte przewozem, należy złożyć wniosek o objęcie przewozem dziecka i ucznia niepełnosprawnego. Przypominamy, że pełna nazwa szkoły to: Zespół Szkół nr 21, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 116 dla Uczniów z Dziecięcym Porażeniem Mózgowym. Prosimy również o zapoznanie się z instrukcjami wypełniania wniosków.

Terminy składania wniosków:

  • Kontynuacja przewozu – wnioski (załącznik nr 3) należy składać w szkole w terminie do 15 kwietnia 2021 roku.
  • Nowo przyjęte dzieci – wnioski (załącznik nr 3) należy składać w szkole w terminie do 15 lipca 2021 roku.
  • Wnioski dotyczące zwrotu kosztów przewozu indywidualnego (załącznik nr 4) rodzice składają w Departamencie Edukacji do 31 sierpnia każdego roku (w uzasadnionych przypadkach w trakcie roku szkolnego).