Harmonogram spotkań z wychowawcami w roku szkolnym 2022 / 2023

I półrocze

 • 13 września 2022 roku (wtorek), godzina 17.30
  Spotkanie ogólne:
  • zapoznanie rodziców z organizacją roku szkolnego;
  • przedstawienie rodzicom podstawowej dokumentacji regulującej pracę szkoły (Statut szkoły – informacje o zmianach, program wychowawczo – profilaktyczny, procedury, oświadczenia);
  • przedstawienie rodzicom podstawowej dokumentacji regulującej pracę wychowawcy (plan pracy wychowawczej, plan imprez klasowych) oraz pracę innych nauczycieli (kryteria oceniania z poszczególnych przedmiotów);
  • wybór trójek klasowych,
  • sprawy bieżące;
 • 20 września 2022 roku (wtorek), godzina 17.00
  Spotkanie rady rodziców w stołówce szkolnej (1 przedstawiciel klasy)
 • Do 23 grudnia 2022 roku
  Informacja o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi i obniżonymi ocenami z zachowania
 • 24 stycznia 2023 roku (wtorek), godzina 17.30
  Spotkania z rodzicami, omówienie najważniejszych spraw dydaktyczno – wychowawczych, zapoznanie z osiągnięciami uczniów w pierwszym półroczu roku szkolnego 2022/2023, informacja wychowawców o ocenach.

II półrocze

 • Do 23 maja 2023 roku
  Informacja o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi i obniżonymi ocenami z zachowania na koniec roku szkolnego
 • 13 czerwca 2023 roku (wtorek), godzina 17.30
  Spotkania z rodzicami, omówienie najważniejszych spraw dydaktyczno – wychowawczych i zapoznanie z osiągnięciami uczniów w roku szkolnym 2022/2023