Harmonogram spotkań z wychowawcami w roku szkolnym 2023 / 2024

I półrocze

 • 12 września 2023 roku (wtorek), godzina 17.30
  Spotkanie ogólne:
  • zapoznanie rodziców z organizacją roku szkolnego;
  • przedstawienie rodzicom podstawowej dokumentacji regulującej pracę szkoły (Statut szkoły – informacje o zmianach, program wychowawczo – profilaktyczny, procedury, oświadczenia);
  • przedstawienie rodzicom podstawowej dokumentacji regulującej pracę wychowawcy (plan pracy wychowawczej, plan imprez klasowych) oraz pracę innych nauczycieli (kryteria oceniania z poszczególnych przedmiotów);
  • wybór trójek klasowych,
  • sprawy bieżące;
 • 19 września 2023 roku (wtorek), godzina 17.00
  Spotkanie rady rodziców w stołówce szkolnej (1 przedstawiciel klasy)
 • Do 19 grudnia 2023 roku
  Informacja o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi i obniżonymi ocenami z zachowania
 • 30 stycznia 2024 roku (wtorek), godzina 17.30
  Spotkania z rodzicami, omówienie najważniejszych spraw dydaktyczno – wychowawczych, zapoznanie z osiągnięciami uczniów w pierwszym półroczu roku szkolnego 2023/2024, informacja wychowawców o ocenach.
 • 6 lutego 2024 roku
  Spotkania zespołów PPP

II półrocze

 • Do 14 maja 2024 roku
  Informacja o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi i obniżonymi ocenami z zachowania na koniec roku szkolnego
 • 4 czerwca 2024 roku (wtorek)
  Spotkania zespołów PPP
 • 11 czerwca 2024 roku (wtotek), godzina 17.30
  Spotkania z rodzicami, omówienie najważniejszych spraw dydaktyczno – wychowawczych i zapoznanie z osiągnięciami uczniów w roku szkolnym 2023/2024