Temat: „W ekologicznym świecie dobrze bawić się będziecie”.

Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa Specjalna nr 116 dla uczniów z Mózgowym Porażeniem Mózgowym w Zespole Szkół nr 21 we Wrocławiu.

Autorzy: Ewa Bartczak- Sroka, Sandra Ciechowicz

Prowadząca: Elżbieta Goldwasser

Uczestnicy: dzieci z oddziału 0a

Założenie projektu:

Istotną rolę w edukacji młodego pokolenia powinna zajmować ekologia. To na niej powinniśmy skupić nasze działania i to również jej powinniśmy poświęcać wiele czasu i uwagi. To, jak małe dziecko widzi świat, ma integralny wpływ na to, jak będzie wyglądała nasza planeta za kilka, kilkanaście, czy nawet kilkadziesiąt lat. Dlatego już teraz warto uczyć, zachęcać i pobudzać do działań ekologicznych przedszkolaki. Projekt ekologiczny „W ekologicznym świecie dobrze bawić się będziecie” ma być nie tylko świetną zabawą, ale przede wszystkim zalążkiem edukacji proekologicznej. Ma zachęcać dzieci do odkrywania świata, ma pobudzać kreatywność, ma dawać radość tworzenia, ale przede wszystkim ma pokazywać, jak wiele zależy od nas samych. Jak młody człowiek każdego dnia i w każdej sytuacji może wiele zdziałać w kierunku dobra planety Ziemi. Niech ten projekt płynący z naszych wewnętrznych przekonań i zamiłowań do idei recyklingu pozwoli tworzyć nową eko-edukację. Projekt został oparty na podstawie programowej wychowania przedszkolnego. 

Cel ogólny:

 • kształtowanie świadomości ekologicznej;

Cele szczegółowe: 

 • kształtowanie postaw proekologicznych;
 • uświadamianie zależności stanu środowiska od działalności człowieka;
 • promocja idei ekologicznych;
 • wrażanie do selektywnej zbiórki odpadów;
 • motywowanie do działań na rzecz ochrony środowiska;
 • rozbudzanie zainteresowań światem przyrody;
 • zachęcanie do działań prośrodowiskowych;
 • uzmysłowienie roli papieru, tektury i kartonu w edukacji przedszkolnej;
 • rozbudzanie kreatywności;
 • kształtowanie sprawczości i samodzielności;
 • nabieranie pewności siebie i kształtowanie własnej wartości;