Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:  mgr Elżbieta Fedro
mgr Adriana Głowacka – Przybyło
Nasze działania:
  1. Organizacja akcji wolontariackich.
  2. Organizacja imprez szkolnych.
  3. Pomoc w prowadzeniu gazetki szkolnej.
  4. Udział w akcjach charytatywnych.
  5. Udział w wydarzeniach kulturalnych i naukowych.
  6. Upamiętnianie ważnych chwil z życia szkoły.