Prowadząca:  Elżbieta Fedro


Zajęcia logopedyczne w naszej szkole organizowane są dla wszystkich uczniów wymagających terapii. Są to zajęcia indywidualne lub w grupach dwuosobowych. Poziom rozwoju mowy u naszych uczniów jest bardzo zróżnicowany. U wielu z nich występują różnego typu zaburzenia mowy przejawiające się obniżoną sprawnością aparatu artykulacyjnego, zaburzeniami oddechu i fonacji, artykulacji, prozodii, słuchu fonematycznego, kinestezji artykulacyjnej, analizy i syntezy słuchowej.

CELE ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH

Cel główny zajęć:

Głównym celem zajęć jest stymulowanie rozwoju dziecka w taki sposób, by potrafiło porozumiewać się z otoczeniem w sposób jak najbardziej zrozumiały.

Cele szczegółowe zajęć:

  • wyrobienie i utrwalanie właściwego toru oddechowego;

Zabawy oddechowe.

Zabawy oddechowe.

Zabawy oddechowe.

Zabawy oddechowe.

  • niwelowanie dysfunkcji fizjologicznych (korekta sposobu połykania, oddychania);
  • nauka prawidłowego gryzienia i żucia;
  • usprawnianie motoryki narządów mowy;
  • stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy;
  • rozwijanie i doskonalenie artykulacji;

Ćwiczenia aparatu mowy z programem multimedialnym.

Ćwiczenia aparatu mowy z programem multimedialnym.

  • rozwijanie percepcji słuchowej; 
  • kształcenie i doskonalenie umiejętności wypowiadania się;
  • wzbogacanie zasobu słownictwa biernego i czynnego;

W pracy z dzieckiem objętym terapią wykorzystywane są różnorodne metody. W przypadku braku możliwości rozwoju mowy czynnej wprowadzane są formy komunikacji pozawerbalnej na osobnych specjalistycznych zajęciach komunikacji alternatywnej.