Temat: „Razem weselej”.

Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa Specjalna nr 116 dla uczniów z Mózgowym Porażeniem Mózgowym w Zespole Szkół nr 21 we Wrocławiu.

Autorzy: Ewa Gajewska, Katarzyna Mazurkiewicz

Klasa: 3a, 5/6a

Cele główne projektu:
- rozwijanie kompetencji społecznych uczniów poprzez częsty kontakt z większą grupą rówieśników;
- doskonalenie umiejętności komunikacji dzięki częstszym i pogłębionym kontaktom społecznym z rówieśnikami;
- rozbudzanie zainteresowań i wzbogacanie słownictwa biernego i czynnego;
- wydłużenie czasu koncentracji uwagi;

Charakterystyka problemu:
Umiejętności (kompetencje) społeczne to zdolność do określonego i adekwatnego reagowania na sytuacje, które spotykają nas, gdy wchodzimy w interakcje z innymi ludźmi. Wiążą się one z osobowością, charakterem i temperamentem, wpływają na to, jak jesteśmy odbierani przez ludzi i jak ich odbieramy.
Rozwój kompetencji społecznych to jeden z priorytetów edukacji wszystkich uczniów, uczniów z niepełnosprawnościami także. Umiejętność radzenia sobie z własnymi emocjami – pozytywnymi i negatywnymi, znajomość zasad komunikacji niewerbalnej (gest, mimika), umiejętność podejmowania decyzji, dokonywania wyborów, słuchanie, odpowiadanie na pytania, niewątpliwie pomagają dzieciom w relacjach społecznych w szkole i poza nią. Spotkania w ramach projektu mają na celu naukę i rozwój niezbędnych umiejętności w tym zakresie. Częste spotkania z rówieśnikami, zaaranżowane sytuacje i postawione zadania, pozwolą dzieciom na sprawdzenie się i poznanie w nowych okolicznościach.
Podstawą rozwoju kompetencji społecznych jest umiejętność komunikowania się. Aby komunikowanie się z innymi było efektywne na co dzień i dawało dzieciom satysfakcję, należy dać im możliwość trenowania tych umiejętności w grupie znanej, gdzie czują się bezpiecznie i nawiązują pozytywne relacje. Podczas zajęć w miłej i przyjaznej atmosferze dzieci zostaną wyposażone w umiejętności sprzyjające rozwojowi mowy werbalnej i niewerbalnej.

Działania podejmowane w celu realizacji projektu:
Projekt przeznaczony dla uczniów klasy IIa i IV/Va Szkoły Podstawowej nr 116 w Zespole Szkół nr 21 we Wrocławiu.
Zajęcia prowadzone będą przez p. Katarzynę Mazurkiewicz i p. Ewę Gajewską.
Zajęcia odbywać się będą 2x w miesiącu podczas jednej jednostki lekcyjnej (45 minut).
Podczas zajęć uczniowie wykonywać będą różnego typu zadania, mające na celu rozwój umiejętności słuchania, aktywizację uczniów do działania oraz rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i społecznych.
Tematyka zajęć korespondować będzie z tematami wskazanymi w rozkładach materiału.