mgr Marcin Bubel  – arteterapia
– plastyka
– informatyka
– wychowawca świetlicy
– zajęcia rozwijające kreatywność
mgr Paulina Bajek  – urlop
ks. Bernard Bekalarz  – katecheta
mgr Aleksandra Charlikowska  – wychowawczyni klasy 8a
– doskonalenie technik szkolnych
– etyka
– funkcjonowanie osobiste i społeczne
– historia
– surdoterapeuta
– terapeuta pedagogiczny
– wychowawca świetlicy
– zajęcia rozwijające kreatywność
mgr Ewa Dąbrowska  – wychowawczyni klasy 3b
– doskonalenie technik szkolnych
– funkcjonowanie osobiste i społeczne
– terapeutka terapii Biofeedback
– zajęcia rozwijające komunikację
– zajęcia rozwijające kreatywność
mgr Magdalena Dezor  – muzyka
– muzykoterapia
– terapeutka terapii Tomatisa
– wychowawca świetlicy
– zajęcia rozwijające kreatywność
mgr Elżbieta Fedro  – neurologopeda
– terapeutka Integraji Sensorycznej
– terapeutka terapii Tomatisa
mgr Ewa Gajewska  – wychowawczyni klasy 3a
– doskonalenie technik szkolnych
– edukacja wczesnoszkolna
– komunikacja alternatywna
mgr Adriana Głowacka – Przybyło  – psycholog
– terapeutka terapii Biofeedback
– terapeutka terapii Snoezelen
– wychowanie do życia w rodzinie
mgr Elżbieta Goldwasser  – adaptacja funkcjonalna z elementami Integracji Sensorycznej
– fizjoterapeutka
– terapeuta Integracji Sensorycznej
– terapeuta metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
mgr Edyta Jastrzębska  – wychowawczyni klasy 1a
– koło sportowe
– terapeuta Integracji Sensorycznej
mgr Róża Jaszke  – doskonalenie technik szkolnych
– fizyka
– funkcjonowanie osobiste i społeczne
– terapia pedagogiczna
– wychowawczyni świetlicy
– zajęcia rozwijające kreatywność
mgr Małgorzata Kogut  – wychowawczyni klasy 4a
– doskonalenie technik szkolnych
– funkcjonowanie osobiste i społeczne
– zajęcia rozwijające kreatywność
mgr Ewa Latuszkiewicz  – wychowawczyni klasy 5/6a
– doskonalenie technik szkolnych
– funkcjonowanie osobiste i społeczne
– język angielski
– orientacja przestrzenna
– terapeutka terapii Biofeedback
– terapeutka terapii Snoezelen
– zajęcia rozwijające kreatywność
mgr Magdalena Litarska  – fizjoterapeuta
– terapeuta Integracji Sensorycznej
– terapeuta metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
– terapeuta NDT – Bobath
– terapeuta metody Nauczania Kierowanego
– wychowanie fizyczne
mgr Joanna Maślak  – wychowawczyni klasy 8b
– funkcjonowanie osobiste i społeczne
– komunikacja alternatywna i wspomagająca
– zajęcia rozwijające komunikowanie się
– zajęcia rozwijające kreatywność
mgr Katarzyna Mazurkiewicz  – wychowawczyni klasy 7b
– doskonalenie technik szkolnych
– funkcjonowanie osobiste i społeczne
– język polski
– terapia pedagogiczna
– zajęcia rozwijające komunikowanie się
– zajęcia rozwijające kreatywność
mgr Urszula Paczuska  – biologia
– chemia
– zajęcia rozwijające kreatywność
mgr Barbara Reń  – język niemiecki
– zajęcia rozwijające kreatywność
mgr Aleksandra Robak  – wychowawczyni klasy 0a
– funkcjonowanie osobiste i społeczne
– komunikacja alternatywna i wspomagająca
– terapeutka terapii Snoezelen
– zajęcia rozwijające komunikowanie się
– zajęcia rozwijające kreatywność
mgr Bogusław Sielski  – fizjoterapeuta
– adaptacja funkcjonalna z elementami Integracji Sensorycznej
– terapeuta Integracji Sensorycznej
– wychowanie fizyczne
mgr Katarzyna Szymańska  – geografia
– zajęcia rozwijające kreatywność
mgr Joanna Tracz – Kucharska  – wychowawczyni klasy 2a
– doskonalenie technik szkolnych
– dogoterapia
– edukacja wczesnoszkolna
– komunikacja alternatywna
– terapeutka terapii Snoezelen
mgr Dominika Usacz  – adaptacja funkcjonalna
– koło sportowe
– terapeuta NDT – Bobath
– wychowanie fizyczne
mgr Izabela Wawrzyniak  – wychowawczyni klasy 7a
– doskonalenie technik szkolnych
– funkcjonowanie osobiste i społeczne
– terapeutka terapii Snoezelen
– wychowawca świetlicy
– zajęcia rozwijające komunikowanie się
– zajęcia rozwijające kreatywność
– zajęcia rewalidacyjne
mgr Aneta Wolańska  – doskonalenie technik szkolnych
– funkcjonowanie osobiste i społeczne
– matematyka
– zajęcia rozwijające kreatywność
mgr Nina Ziółek  – wychowawczyni klasy 0a
mgr Joanna Żuchowska  – zajęcia rozwijające kreatywność
– wychowawca świetlicy

Panie opiekunki

Swietłana Graczyk

Katarzyna Kumaszka

Ilona Onyshchenko

Mariola Zimna

Ewa Złowodzka