Temat: „Między nami kobietami - projekt międzypokoleniowy”.

Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa Specjalna nr 116 dla uczniów z Mózgowym Porażeniem Mózgowym w Zespole Szkół nr 21 we Wrocławiu.

Prowadzące: Adriana Głowacka - Przybyło, Elżbieta Fedro

We współpracy ze specjalistami z DPS-u: Panią Ireną Wróblewską- pedagogiem i Panią Edytą Poziomką - fizjoterapeutą.

Uczestnicy: wybrane uczennice

 • dziewczynki z klas III-VIII SP 116 dla Uczniów z Dziecięcym Porażeniem Mózgowym
 • kobiety z Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej we Wrocławiu

Wdrożenie: rok szkolny 2023/2024

Cel ogólny:

Projekt ma za zadanie przyczynić się do budowania akceptacji własnej niepełnosprawności, integracji międzypokoleniowej, otwartości i wzajemnego szacunku pomiędzy przedstawicielami różnych pokoleń kobiet z niepełnosprawnościami. Spotkania będą miały na celu rozwijanie empatii, zrozumienia i wzajemnej pomocy, co będzie wpływać na budowanie poczucia własnej wartości u obu grup.
Powyższe działania przyczynią się do integracji międzypokoleniowej osób z niepełnosprawnościami.

Cele szczegółowe:

 • budowanie akceptacji dla inności i trudności osób w kontekście różnic związanych z niepełnosprawnościami i wynikających z różnic pokoleniowych;
 • budowanie wzajemnego zrozumienia dla zwyczajów, nawyków i języka obu pokoleń (edukacja międzypokoleniowa);
 • wspieranie budowania relacji społecznych poprze zachęcenie dziewczynek i kobiet do wspólnych rozmów, spędzania razem czasu, wspólnego świętowania;

Formy pracy:

 • praca w grupie;
 • praca w parach;

Metody pracy:

 • rundka
 • dialog
 • metoda zabawowa;
 • elementy arteterapii;

Harmonogram:

 • zajęcia będą prowadzone raz na dwa miesiące na terenie szkoły lub DPS-u;
 • pierwsze zajęcia będą miały charakter zapoznawczy;
 • kolejne zajęcia będą odbywały się z okazji świąt Bożego Narodzenia, Walentynek i Świąt Wielkanocnych;
 • ostatnie zajęcia będą podsumowujące i odbędą się w formie pikniku na terenie DPS-u;

Ewaluacja:

Ewaluacja projektu będzie prowadzona poprzez rozmowy z dziewczynkami i kobietami i ich obserwacje. Zajęcia będą dokumentowane zdjęciami. Na koniec roku szkolnego zostanie opracowane sprawozdanie z zajęć.