Temat: „Kreatywna Matematyka”.

Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa Specjalna nr 116 dla uczniów z Mózgowym Porażeniem Mózgowym w Zespole Szkół nr 21 we Wrocławiu.

Autorzy: Ewa Dąbrowska, Aneta Wolańska

Uczestnicy: uczniowie klas 3b, 8a

Czas trwania projektu: od 1 września 2023 roku do 23 czerwca 2024 roku.

Zadania realizowane w ramach Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Kreatywna Matematyka”:

 • Wrzesień – uzyskanie zgód rodziców / opiekunów prawnych na udział dziecka w projekcie oraz wykorzystanie wizerunku dziecka.
 • Zadanie 1. Październik – Matematyka w przyrodzie
 • Zadanie 2. Listopad – Matematyka wokół nas
 • Zadanie 3. Grudzień – Geometria ukryta w zabawie
 • Zadanie 4. Styczeń – Matematyczne układanki
 • Zadanie 5. Luty – Sensoryczna matematyka
 • Zadanie 6. Marzec – Matematyczne kodowanie
 • Zadanie 7. Kwiecień – Matematyka z jajem
 • Zadanie 8. Maj – Klocki matematyczne
 • Czerwiec – przesyłanie sprawozdań, ewaluacja projektu, wysyłanie certyfikatów.

Organizator przygotowuje po dwie propozycje zadań do wykonania w ramach każdego z modułów. Nauczyciele realizują jedno z proponowanych zadań, oba z proponowanych zadań lub przygotowuje zadanie według własnego pomysłu, jednak zgodne z tematyką modułu. Nauczyciele realizują propozycje na zajęcia zgodnie z harmonogramem na dany miesiąc. Do nauczycieli należy dostosowanie zadań do indywidualnych możliwości uczniów i/lub zrealizowanie ich według własnego pomysłu z zachowaniem harmonogramu i tematyki zajęć. Nauczyciel zobowiązany jest do stworzenia fotorelacji (minimum 4 zdjęcia) wraz z opisem przeprowadzonych zajęć i umieszczenia jej na prywatnej grupie projektu www.facebook.com/groups/kreatywna.matematyka/ oraz wypełnienia sprawozdania z realizacji projektu do dnia 11 czerwca 2024 roku.

Cele projektu:

Głównym celem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Kreatywna Matematyka” jest innowacyjne i pomysłowe podejście do edukacji matematycznej poprzez wielozmysłowe poznawanie świata liczb, figur geometrycznych, działań oraz zagadnień matematycznych.

Cele szczegółowe:

 • Rozwijanie kluczowych kompetencji matematycznych.
 • Sensoryczna nauka matematyki.
 • Rozbudzanie kreatywności i twórczego myślenia w realizacji działań.
 • Zwrócenie uwagi na występowanie i stosowanie matematyki w życiu codziennym.
 • Rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych.
 • Usystematyzowanie wiadomości z zakresu edukacji matematycznej.
 • Aktywizacja i integracja grupy.
 • Kształtowanie samooceny ucznia oraz wzmacnianie poczucia własnej wartości.