Prowadząca:  Ewa Latuszkiewicz


Rehabilitacja wzroku (inaczej terapia widzenia) polega na usprawnianiu wzroku, tj. rozwijaniu umiejętności posługiwania się nim, a tym samym – efektywniejszemu wykorzystywaniu widzenia w codziennym funkcjonowaniu dziecka z uszkodzonym wzrokiem. Jest to cel nadrzędny terapii. Zajęcia orientacji przestrzennej w Szkole Podstawowej nr 116 obejmują swym zakresem przede wszystkim:

 1. Stymulowanie widzenia.

Marta rozpoznaje kształty przy pomocy kolorowego powiększalnika.

Marta rozpoznaje kształty przy pomocy kolorowego powiększalnika.

Tola dobiera cienie owoców na podświetlonym blacie.

Tola dobiera cienie owoców na podświetlonym blacie.

 1. Pobudzanie do patrzenia.

Użycie powiększalnika ręcznego z pomocy Europejskiego Funduszu Społecznego.

Użycie powiększalnika ręcznego z pomocy Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczeń siedzi na czerwonej pufie w zaciemnionym pomieszczeniu. Trzyma w dłoniach węże świetlne.

Stymulacja światłem przy użyciu węży świetlnych.

Dwoje uczniów siedzi w zaciemnionym pomieszczeniu. Pierwszy uczeń siedzi na czerwonej pufie i trzyma w dłoniach węże świetlne. Drugi uczeń siedzi na wózku, trzyma w ręce projektro i patrzy w jego obraz. Po prawej stronie widać kolumnę wodną swiecącą na fioletowo.

Stymulacja światłem przy użyciu węży świetlnych, kolumny wodnej i obrazu z projektora (elementy terapii Snoezelen).

 1. Rozwijanie podstawowych sprawności wzrokowych związanych z kontrolowaniem ruchów gałek ocznych (fiksacja, lokalizowanie bodźca, zbieżność, śledzenie, wodzenie, przenoszenie spojrzenia, przeszukiwanie).

Ćwiczenia wzroku na materiale literowym z użyciem tablicy magnetycznej.

Ćwiczenia wzroku na materiale literowym z użyciem tablicy magnetycznej.

 1. Rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej i wzrokowo – słuchowej.

Nakładanie drewnianych kulek.

Nakładanie drewnianych kulek.

 1. Kształtowanie pojęć.

Szymon przy pracy stoliczkowej. Rozwijanie pojęć przestrzennych, kształtowanie stronności.

Szymon przy pracy stoliczkowej. Rozwijanie pojęć przestrzennych, kształtowanie stronności.

Kolorowe witraże. Rozwijanie percepcji wzrokowej i orientacji w przestrzeni.

Kolorowe witraże. Rozwijanie percepcji wzrokowej i orientacji w przestrzeni.

 1. Usprawnianie pamięci wzrokowej.

Odszukiwanie identycznego rozkładu figur geometrycznych.

Odszukiwanie identycznego rozkładu figur geometrycznych.

 1. Osiąganie wyższych sprawności wzrokowych (m. in. dobieranie obiektów i obrazków wg określonych cech, identyfikowanie obiektów na obrazkach, rozróżnianie i identyfikowanie związków zachodzących na obrazkach, figurach i znakach abstrakcyjnych, odnajdywanie szczegółów na obrazkach prostych i złożonych, dopełnianie wzrokowe).

Dobieranie tabliczek o jednakowej kolorystyce i jednakowych kształtach.

Dobieranie tabliczek o jednakowej kolorystyce i jednakowych kształtach.

Uczeń siedzi przy czarnym okrągłym stoliku w zaciemnionym pomieszczeniu. Na stoliku leżą małe kolorowe klocki. Przed uczniem siedzi nauczyciel. Uczeń odwzorowuje wzór z kolorowych klocków.

Układanie wzoru po prezentacji.

Ciąg elementów. Rozwijanie percepcji wzrokowej.

Ciąg elementów. Rozwijanie percepcji wzrokowej.

 1. Ocenianie i modyfikowanie najbliższego otoczenia dziecka, w celu dostosowania go do indywidualnych możliwości potrzeb wzrokowych dziecka słabowidzącego.
 1. Kształtowanie umiejętności samoobsługowych pod kontrolą wzroku, np. samodzielnego jedzenia metodą zegarową.

Ponadto podczas zajęć ćwiczymy:

 • orientację w schemacie ciała;
 • orientację przestrzenno – wzrokową;
 • orientację topograficzną;
 • orientację w czasie.

Spostrzeganie jest złożonym procesem psychicznym, w wyniku którego w świadomości człowieka powstają spostrzeżenia. Patrząc na różne przedmioty, człowiek nie tylko korzysta z wielu źródeł informacji, które docierają do jego oczu, ale także z wiedzy o tym przedmiocie pozyskanej w wyniku wcześniejszych doświadczeń. Doświadczenie to nie zawęża się tylko do informacji nabytych za pomocą wzroku, ale obejmuje również inne doznania zmysłowe: słuchowe, dotykowe, węchowe, smakowe, cieplne, czyli ma ono charakter polisensoryczny.

Rehabilitacja widzenia ma ogromne znaczenie zwłaszcza w przypadku dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną, u których rehabilitant wzroku w wyniku właściwie dostosowanych oddziaływań zewnętrznych systematycznie i konsekwentnie wywołuje i przyspiesza rozwój niezbędnych umiejętności, a także wspiera dziecko niepełnosprawne w osiąganiu poziomu potencjalnego rozwoju. Warto pamiętać, że ogromne znaczenie odgrywa praca indywidualna, w trakcie której uwaga terapeuty skoncentrowana jest na wszystkich, nawet tych najsłabszych reakcjach dziecka niepełnosprawnego.
A zatem celem nadrzędnym stymulowania widzenia u dzieci z dysfunkcjami wzroku jest osiągnięcie u ucznia coraz większej samodzielności oraz umożliwienie pełnego i aktywnego życia w społeczeństwie.

Przydatne linki: