PROJEKT EDUKACYJNY "POCZTÓWKOWA ŚWIETLICA"
kontynuacja działań w roku szkolnym 2023/2024

Prowadząca: Joanna Maślak

Wstęp
W dzisiejszych czasach tradycyjne wysyłanie pocztówek czy listów wspierane jest przez korzystanie z nowych technologii komunikacyjnych. Łatwiej napisać maila, sms, porozmawiać na czacie czy wysłać wiadomość na portalu społecznościowym. Dużym plusem tych form przekazu jest szybkie dotarcie do adresata, lecz skrzynkę odbiorczą opróżnimy, sms skasujemy. Pocztówki i listy to coś trwałego. Mogą one stać się pamiątką na długie lata.
Nie ma wątpliwości, że pisanie listów i kartek zajmuje trochę czasu, ale każdy list niesie za sobą jakąś historię, każdy ma duszę. Czytanie ich jest momentem magicznym dla odbiorców.
Ponadto, pisanie listów ćwiczy wyobraźnię i cierpliwość oraz rozwija kreatywność. Nadawca wkłada wiele pracy i serca w napisanie i ozdobienie pocztówek.
Warto od najmłodszych lat uczyć dzieci, że jest to bardzo ciekawa forma komunikowania się z innymi osobami.

Idea wiodąca programu:
Propagowanie tradycyjnego sposobu przesyłania informacji w formie pocztówek i listów.

Projekt skierowany do uczniów świetlicy SP 116
Uczniowie SP I - VIII

Cele ogólne

 1. Wymiana pocztówek i listów ze szkołami i placówkami z całej Polski.
 2. Nawiązanie kontaktu z dziećmi z innych placówek oświatowych.
 3. Zapoznanie z zawodami pracowników poczty oraz zadaniami urzędu pocztowego.
 4. Poznawanie innych miejscowości oraz kultury i tradycji ich mieszkańców.
 5. Prezentowanie działań uczniów.
 6. Wzbogacanie słownika ucznia.
 7. Doskonalenie spostrzegawczości i uwagi;
 8. Doskonalenie sprawności manualnych.
 9. Promowanie własnego regionu i szkoły.

Cele operacyjne:
Uczeń:

 • zna pojęcia związane z urzędem pocztowym;
 • wiek kim jest listonosz;
 • wie z jakich okazji można wysyłać pocztówki;
 • zna pojęcia adresat, nadawca, adres;
 • wie jak wypełnić kartkę pocztową;
 • wie w którym miejscu nakleić znaczek;
 • wie gdzie wrzuca się listy i jak się wysyła;
 • rozumie znaczenie słów "nad", "pod", "obok", "na górze - dole", "z prawej - z lewej strony", "cięższy", "lżejszy";
 • samodzielnie lub z pomocą nauczyciela tworzy i ozdabia kartkę pocztową;
 • zna zabytki i ważne miejsca w swoim mieście;
 • rozumie znaczenie wysyłania pocztówek dla ich odbiorców;
 • zna swój adres;
 • chętnie uczestniczy w zabawach;
 • uważnie słucha treści przekazywanych przez nauczyciela i gości;
 • współdziała z rówieśnikami w grupie;
 • poznaje nowe miasta na mapie Polski;

Formy realizacji

 1. Zajęcia dot. m.in. wysyłania pocztówek i listów:
  • zapoznanie z pracą listonosza, pocztowców, (w miarę możliwości zaproszenie listonosza lub pracownika poczty do szkoły);
  • zapoznanie z instytucja jaką jest poczta oraz z oferowanymi usługami (wycieczka na pocztę);
  • oglądanie zdjęć i filmów o tematyce związanej z pocztą;
  • wyjaśnienie pojęć : nadawca, adresat, adres;
  • omówienie poszczególnych miejsc na kartce pocztowej i kopercie: miejsce na adres, znaczek, treść;
  • poznanie drogi listu;
  • słuchanie opowiadań o tematyce związanej z pocztą: "Wędrówka listu " (A. Dudek);
  • słuchanie wierszyków: "Na poczcie" (M. Brykczyński), "O Grzesiu kłamczuszku i jego cioci"(J.Tuwim) i inne.
  • utrwalanie znajomości nazwiska i miejsca zamieszkania;
  • zabawy z etykietami z imieniem i nazwiskiem;
  • kolorowanie obrazków;
  • rozwiązywanie zagadek;

 2. Wysyłanie pocztówek i listów:
  • przygotowanie pocztówek;
  • wspólne redagowanie treści listów;
  • dczytywanie listów z innych placówek;
  • ekspozycja otrzymanych pocztówek na tablicy "Pocztówkowa świetlica";

  Początek programu w Tygodniu pisania listów. Pocztówki wysyłamy od października do maja. Lista placówek tworzona na bieżąco. Tematyka kartek i listów związana z obchodzonymi świętami lub ważnymi wydarzeniami szkolnymi.

  Harmonogram wysyłania pocztówek:
  • 12 - 16 grudnia (Boże Narodzenie)
  • 22 - 25 marca (Wielkanoc)
  • 15 - 19 maja (Dzień Dobrych Uczynków)

 3. Stworzenie mapy Polski "Pocztówkowa świetlica".

 4. Konkurs na Pocztówkę Zawodową.

Organizacja pracy (formy i metody pracy)

 • Oparte na praktycznym działaniu ucznia i uczestnictwie.
 • Pokaz.
 • Obserwacja, prezentacja, wielokrotne powtarzanie.
 • Odwoływanie się do doświadczeń.
 • Aktywności twórczej.
 • Wzmacniania pozytywnego.
 • Aktywizujące.
 • Zwracanie uwagi na rzeczy ważne.

Przewidywane rezultaty:

 • Uczniowie poznają pracę pocztowców, drogę listu od nadawcy do adresata.
 • Stworzenie Mapy Polski Pocztówkowej Świetlicy.
 • Nawiązanie znajomości z rówieśnikami z placówek szkolnych z całej Polski.

Ewaluacja
Ewaluacja programu będzie prowadzona na bieżąco poprzez rozmowy z dziećmi i rodzicami oraz obserwacje.
Mapa pocztówkowa na której, zaznaczone zostaną miejscowości, z którymi nawiązano wymianę pocztową.
Wystawa konkursowych pocztówek.