eko swiat 130W ramach Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego pt. "W ekologicznym świecie dobrze bawić się będziecie", uczniowie kl. "0" wykonali już dwa zadania:
1. "Nakrętki gromadzimy i obrazki z nich tworzymy".
2. "Skarby jesieni zbieramy i mandale układamy".
Mamy przed sobą jeszcze 14 zadań, ale już świetnie się bawimy :)