i informacja 100x100Informujemy, że lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziału zerowego oraz klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 116 została wywieszona na tablicy przy wejściu do szkoły. Zapraszamy do zapoznania się.