Dyski sensoryczneMateriały dydaktyczne wdrażające system edukacyjno-wychowawczy wg metody Marii Montessori zostały uporządkowane w kilka obszarów. Jednym z nich jest obszar edukacji sensorycznej i ćwiczeń dnia codziennego. W ramach projektu "Postaw na rozwój", uczniowie rozpoczęli zajęcia dodatkowe z elementami M. Montessori. Materiały te odgrywają ogromną rolę w przygotowaniu dzieci do udziału w życiu społecznym. Obszar ćwiczeń dnia praktycznego wypełniony jest szerokim wachlarzem ćwiczeń, począwszy od tych prostych, aż po bardziej trudne w myśl zasady stopniowania trudności. Zajęcia te są niezwykle cenne dla rozwoju dziecka, ponieważ uczą samodzielności i niezależności od dorosłego. Na pierwszych zajęciach, uczniowie przyswajali pojęcie cyfry z doznaniami sensorycznymi. Używali do tego szorstkich tabliczek z cyframi i przeliczali dary jesieni. Kolejne spotkanie dotyczyło ćwiczeń dnia praktycznego, związanych z troską o otoczenie: przelewanie wody przy użyciu dzbanka i kubka, chochli i lejka, strzykawki i pipety.