RekrutacjaDzieci z Gminy Wrocław posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, posiadające niepełnosprawność ruchową i/lub sprzężenie ubiegające się o przyjęcie do oddziału specjalnego w SP 116 nie biorą udziału w rekrutacji elektronicznej.

REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SPS NR 116
DLA UCZNIÓW Z DZIECIĘCYM PORAŻENIEM MÓZGOWYM

Aby dziecko zostało przyjęte do oddziału przedszkolnego należy złożyć wniosek o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego, dostępny w załączniku, z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (oryginał).

Składanie wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym odbywa się między 24.03.2021 roku, a 23.06.2021 roku w godz. 8.00 - 15.00.

Lista dzieci zakwalifikowanych zostanie udostępniona 29.06.2021 roku od godz. 12.00.
Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych zostanie udostępniona 31.06.2021 roku od godz. 12.00.

REKRUTACJA DO SZKOŁY SPS NR 116
DLA UCZNIÓW Z DZIECIĘCYM PORAŻENIEM MÓZGOWYM

Aby dziecko zostało przyjęte do szkoły należy złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły, dostępny w załączniku, wraz z aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (oryginał).

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym odbywa się między 24.03.2021 roku, a 23.06.2021 roku w godz. 8.00 - 15.00.

Lista dzieci zakwalifikowanych zostanie udostępniona 29.06.2021 roku od godz. 12.00.
Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych zostanie udostępniona 31.06.2021 roku od godz. 12.00.