Komunikat DyrektoraSZANOWNI RODZICE

DECYZJĄ RZĄDU, ZASADY FUNKCJONOWANIA ZEPOŁU SZKÓŁ NR 21, WPROWADZONE DNIA 14 STYCZNIA br. OBOWIĄZUJĄ DO DNIA 28 LUTEGO 2021 ROKU.

Szkoła Podstawowa nr 75 z Oddziałami Integracyjnymi

 1. Nauka w klasach I–III, prowadzona jest w trybie stacjonarnym z zachowaniem procedur bezpieczeństwa wprowadzonych we wrześniu 2020 roku.
 2. Wejścia do szkoły:
  od godz. 6.30 - 7.30 - wejście główne A
  od godz. 7.30 - 8.00:
  • oddziały przedszkolne - wejście główne A;
  • klasy I i II - wejście B - od strony Żłobka, przy ul. Dokerskiej;
  • klasy III - wejście C - od strony boiska szkolnego (przy stołach do tenisa stołowego).
 3. Nauka w klasach IV–VIII nadal będzie prowadzona w trybie zdalnym, z wykorzystaniem metod i technik pracy na odległość, zgodnie z zasadami pracy przyjętymi w dniu 28.09.2020 roku.
 4. Oddziały przedszkolne funkcjonują bez zmian.
 5. Świetlica szkolna funkcjonowanie zgodnie z Regulaminem pracy świetlicy w okresie pandemii.
 6. Stołówka szkolna funkcjonuje w reżimie sanitarnym .

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 116

 1. Nauka w klasach I–VIII odbywa w trybie stacjonarnym z zachowaniem procedur bezpieczeństwa wprowadzonych we wrześniu 2020 roku.
 2. Wejścia do szkoły: wejście główne A.
 3. Oddział przedszkolny i świetlica szkolna funkcjonują bez zmian.
 4. Stołówka szkolna funkcjonuje w reżimie sanitarnym.

Lidia Kuźniar - dyrektor Zespołu Szkół nr 21