Temat: „W świecie Montessori”.

Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa Specjalna nr 116 dla uczniów z Mózgowym Porażeniem Mózgowym w Zespole Szkół nr 21 we Wrocławiu.

Autor: Elżbieta Goldwasser – nauczyciel terapeuta.

Klasa: 0 - 3