Temat: „Przygody z logarytmiką”.

Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa Specjalna nr 116 dla uczniów z Mózgowym Porażeniem Mózgowym w Zespole Szkół nr 21 we Wrocławiu.

Autorzy: Elżbieta Fedro, A. Jugo

Klasa: klasy SP 116 i SP 75