ETR. Tekst łatwy do czytania.
To jest Szkoła Podstawowa nr 116 dla Uczniów z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym.
Mózgowe porażenie dziecięce to zaburzenia ruchu i postawy. 
 02 dzieci w klasie 01 1000
   
W szkole uczą się dzieci z problemami w poruszaniu się.  02 dzieci w klasie 03 250
   
To jest pani dyrektor Lidia Kuźniar.
Pani dyrektor planuje i kieruje pracą całej szkoły.
 03 dyrekcja
   
To jest pani wicedyrektor Aneta Wolańska.
Pani wicedyrektor zajmuje się sprawami uczniów rodziców i nauczycieli.
Przyjmuje dokumenty.
Organizuje dowozy.
 
   
To jest pani pielęgniarka Grażyna Gawęda.
Pomaga dzieciom, gdy je coś boli.
 05 pielegniarka 02 1000
   
To jest pani logopeda Elżbieta Fedro.
Pani logopeda uczy dzieci poprawnie mówić.
 
   
W szkole jest pani psycholog Adriana Głowacka-Przybyło i pani pedagog Urszula Kruszelnicka.
Panie pomagają dzieciom rozwiązywać problemy.
 
   
W szkole uczą się dzieci od klasy 1 do klasy 8.
Jest też zerówka.
 08 dzieci w klasie 1000
   
W szkole są dzieci niemówiące.
Dzieci niemówiące uczą się w porozumiewać w inny sposób na zajęciach z komunikacji alternatywnej.
 09 aac3
   
W szkole jest sekretariat.
W sekretariacie możesz załatwić różne sprawy związane z dokumentami.
Możesz złożyć dokumenty do szkoły.
Możesz zrobić legitymację.
 Sekretariat Zespołu Szkół nr 21 we Wrocławiu.
   
W szkole jest stołówka.
Na stołówce dzieci codziennie jedzą obiady.
 11 stolowka
   
W szkole jest kuchnia.
Tam uczniowie uczą się samodzielnie gotować.
 Kuchnia dydaktyczna w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 116 we Wrocławiu.
   
W szkole są zajęcia z integracji sensorycznej.
Integracja sensoryczna to ćwiczenia wszystkich zmysłów.
Zmysły:
  • wzrok
  • słuch
  • węch
 Sala integrcji sensorycznej. Ćwiczenia na huśtawce terapeutycznej.
   
W szkole są zajęcia adaptacji funkcjonalnej.
Adaptacja funkcjonalna to zajęcia gdzie dzieci uczą się samodzielności.
 Adaptacja funkcjonalna. Doskonalenie nauki samodzielnego zapinania dużych guzików.
   
W szkole są zajęcia z orientacji przestrzennej.
Orientacja przestrzenna to zajęcia gdzie dzieci ćwiczą wzrok.
 Orientacja przestrzenna. Stymulacja światłem przy użyciu węży świetlnych, kolumny wodnej i obrazu z projektora (elementy terapii Snoezelen).
   
W szkole są zajęcia z arteterapii.
Arteterapia to zajęcia gdzie dzieci relaksują się przy wykonywaniu prac plastycznych.
 16 arteterapia
   
W szkole są zajęcia z muzykoterapii.
Muzykoterapia to zajęcia gdzie dzieci relaksują się przy muzyce.
 Muzykoterapia. Uczniowie wykonują ćwiczenia rytmiczne.
   
W szkole jest terapia metodą Tomatisa.
Terapia Tomatisa to zajęcia gdzie dzieci ćwiczą słuch.
 Terapia Tomatisa.
   
W szkole jest Terapia Biofeedback.
Terapia Biofeedback to zajęcia gdzie dzieci ćwiczą mózg.
 19 biofeedback 1000