Aneks do projektu edukacyjnego dla uczniów SP 116
Kolorowa szkoła – sensoplastyka – uruchom swoje zmysły

Prowadzące:  Elżbieta Fedro
Joanna Maślak
Aleksandra Robak

Wdrożenie: drugie półrocze roku szkolnego 2020/2021

 1. Wstęp
  Plastyka sensoryczna wprowadza w świat zapachów, faktur i kolorów. Rozwój kreatywności i twórczego myślenia poprzez pobudzanie wszystkich zmysłów jak węch, smak, zapach, wzrok i dotyk, dzięki użyciu łatwo dostępnych produktów spożywczych i pełnej palety barw. Stymulując receptory wpływamy na ilość i rozwój połączeń nerwowych w mózgu. Zabawy sensoryczne dostarczają różnorodnych bodźców do rozwoju zmysłów dziecka i poszerzają świat jego doznań. Ważne jest, aby zapewnić dziecku możliwość swobodnej i twórczej wypowiedzi. Ponadto działalność plastyczna dziecka stanowi naturalny sposób odkrywania predyspozycji i uzdolnień. Ukazuje sposób postrzegania rzeczywistości a obcowanie ze sztuką dostarcza dziecku doświadczeń poznawczych i twórczych.

 2. Cel ogólny.
  Wspieranie kompetencji interpersonalnych oraz harmonijny rozwój zmysłów i całego organizmu.

 3. Cele szczegółowe:
  • wspomaganie budowania świadomości ciała i przestrzeni dzieci;
  • dbanie o usprawnienie ruchowe;
  • wspieranie rozwoju zmysłów;
  • wpływanie na rozwój mowy (ośrodki w mózgu odpowiedzialne za mowę są usytuowane blisko ośrodków odpowiadających za małą motorykę – czyli pracę dłoni);
  • pogłębienie kontaktu emocjonalnego z dziećmi – budowanie w ten sposób ich poczucia bezpieczeństwa.

 4. Formy pracy:
  • praca w grupach;
  • praca w zespołach;

 5. Metody pracy:
  • działania praktyczne;
  • zadań stawianych do wykonania;
  • doświadczeń i eksperymentowania (np. mieszanie barw);

 6. Rozkład zajęć
  Zajęcia jeden raz w miesiącu od lutego do maja 2020 klasy Vb i Vc SP 116
  • Zestaw kreatywny nr I: Wulkany – barwienie wody.
  • Zestaw kreatywny nr II: Piasek – mąka pszenna, olej, barwniki spożywcze.
  • Zestaw kreatywny nr III: Ciastolina – mąka pszenna, olej, woda, barwniki spożywcze, olejki aromatyczne.
  • Zestaw kreatywny nr IV: Masa solna – sól, mąka pszenna, woda, barwniki spożywcze.
  • Zestaw kreatywny nr V: Ciecz nieniutonowska – mąka ziemniaczana, woda, barwniki spożywcze.
  • Zestaw kreatywny nr VI: Kisiel – mąka ziemniaczana, gorąca woda, barwniki spożywcze.