Temat: „Gramy zmysłami”.

Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa Specjalna nr 116 dla uczniów z Mózgowym Porażeniem Mózgowym w Zespole Szkół nr 21 we Wrocławiu.

Realizatorzy: Ewa Dąbrowska, Elżbieta Goldwasser

Klasa: 0, 2b

Cele projektu:
Głównym celem projektu jest innowacyjne i kreatywne podejście do tematyki rozwijania zmysłów u dzieci.
Tworzenie przez nauczycieli odpowiednich warunków do poznawania świata wieloma zmysłami oraz budowania wiedzy na temat integracji sensorycznej.

Cele szczegółowe:

 • poszerzanie i wzbogacanie wiedzy na temat integracji sensorycznej i zmysłów;
 • wielozmysłowe postrzeganie świata przez dzieci;
 • rozbudzenie kreatywności w realizacji zadań;
 • stymulowanie wszystkich zmysłów w trakcie zabaw i sytuacji edukacyjnych;
 • tworzenie warunków do kształtowania przez dzieci świadomości własnego ciała;
 • współpraca nauczycieli i dzieci na terenie całego kraju poprzez wspólną wymianę doświadczeń.

Biorąc udział w projekcie, nauczyciel zobowiązuje się realizować zabawy, zajęcia, bądź tworzyć pomoce dydaktyczne w tematyce danego miesiąca. Ogólne ujęcie problematyki pozwala na realizację projektu w sposób kreatywny, innowacyjny, a poza tym mogący dopasować się do tematyki zajęć. Pomaga również w dopasowywaniu realizowanych zadań do możliwości wiekowych dzieci.

Czas realizacji projektu: 01.10.2022 – 31.05.2023 rok

Zadania:

 • Październik – Sensoryczny spacer
 • Listopad – Sensoryczna matematyka
 • Grudzień – Sensoryczne ozdoby świąteczne
 • Styczeń – Wzrok
 • Luty – Slime/glut
 • Marzec – Sensoryczne kodowanie
 • Kwiecień – Smak i węch
 • Maj – Ścieżka sensoryczna