Temat: Dokąd nocą tupta jeż?

Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa Specjalna nr 116 dla uczniów z Mózgowym Porażeniem Mózgowym w Zespole Szkół nr 21 we Wrocławiu.

Autorzy: Aleksandra Charlikowska, Ewa Dąbrowska

Czas realizacji projektu: rok szkolny 2022/2023 (październik – maj)

Uczestnicy projektu: Uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 116 we Wrocławiu

Projekt będzie realizowany podczas zajęć:

 • Funkcjonowanie osobiste i społeczne
 • Zajęcia rozwijające kreatywność
 • Etyka

Jeże często żyją w okolicy siedzib ludzkich, pomagają w zwalczaniu szkodników i są jednym z najbardziej rozpoznawalnych dzikich zwierząt w Polsce. Jeże są gatunkiem zagrożonym i bez odpowiedniej ochrony wyginą w ciągu kilkunastu lat. Niestety, największym zagrożeniem dla jeży jest człowiek, dlatego tak ważne jest aby poznać zwyczaje i potrzeby jeży.

Cel ogólny:
Budowanie świadomości uczniów na temat korzyści i sposobów ochrony jeży

Cele szczegółowe:
uczeń:

 • zapoznaje się z trybem życia jeży, budową ciała i sposobem odżywiania;
 • rozumie potrzebę ochrony jeży;
 • zna ciekawostki z życia jeży;
 • wskazuje, kiedy jeż potrzebuje pomocy człowieka;
 • wie jak i kiedy dokarmiać jeże;
 • współpracuje w grupie;
 • czeka na swoją kolej;

Cele rewalidacyjne:

 • usprawnianie funkcji wzrokowych w zakresie: spostrzegania, syntezy i analizy wzrokowej;
 • ćwiczenie koordynacji wzrokowo ruchowej;
 • doskonalenie koncentracji uwagi;
 • wdrażanie poprawnych form wypowiadania się;
 • wzbogacanie słownictwa czynnego;

Formy pracy:

 • praca w grupie
 • praca indywidualna

Metody pracy:

 • pogadanka
 • działania praktyczne

Harmonogram i plan pracy:

Zajęcia będą odbywały się co drugi miesiąc.

 • październik – wykonanie jeży z pasków papieru kolorowego;
 • 10 listopada 2022 – Międzynarodowy Dzień Jeża – impreza dla klas I-III;
 • styczeń – wykonanie plakatów;
 • marzec – rozwieszenie plakatów wokół szkoły;
 • maj – filmy i konkurs;

Przewidywane rezultaty

Uczniowie:

 • zdobywają wiedzę o jeżach żyjących w Polsce;
 • prawidłowo zachować się wobec zwierząt na wolności;
 • właściwie zachowuje się w przypadku bezpośredniego spotkania z jeżem w parku

Ewaluacja

 • Obserwacja uczniów.
 • Konkurs „Co wiem o jeżach”