aktywna tablicaOpis programu:
W ramach realizacji Rządowego programu „Aktywna Tablica” w roku szkolnym 2021/2022 zakupiono sprzęt, narzędzia i pomoce do terapii uczniów z różnorakimi niepełnosprawnościami. Dzięki programowi jedna sala lekcyjna została wyposażona w nowoczesną tablicę interaktywną, dzięki której zajęcia lekcyjne prowadzone są w oparciu o technologię informacyjno-komunikacyjną. Został również zakupiony sprzęt do zajęć logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz terapii pedagogicznej, a także do zajęć rewalidacyjnych. Kontynuowano także współpracę z Zespołem Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Lesznie i realizowano projekt „Poznajmy się w moim mieście”. Celem międzyszkolnej sieci współpracy z nauczycielami Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Lesznie jest:

  • kontynuacja współpracy pomiędzy szkołami,
  • nawiązanie kontaktów w formie online/ zdalnej uczestników projektu „Poznajmy się w moim mieście”,
  • wspólne planowanie działań realizowanych poprzez realizację projektu,
  • tworzenie nowych rozwiązań/ pomysłów na potrzeby szkół uczestniczących w sieci.

Współpracowano również ze Szkołą Podstawową nr 75 we Wrocławiu. Odbyły się zajęcia otwarte dla uczniów i nauczycieli z oddziałów przedszkolnych, podczas których uczniowie bawili się i współdziałali, korzystając z dywanu interaktywnego Fly Sky. Nauczyciele wymieniali spostrzeżenia na temat wykorzystania narzędzia, który został zakupiony w obu szkołach. Programy terapeutyczne zostały wykorzystane podczas zajęć logopedycznych, rewalidacyjnych i projektowych np. „Razem weselej”, „Podróże z książką”, „Uczymy Dzieci Programować” i zajęć lekcyjnych.