i informacja130x130Zapraszamy do zapoznania się z nowymi dokumentami obowiązującymi w Zespole Szkół nr 21:
1. Zarządzenie Dyrektora ZS nr 21 w sprawie wprowadzenia Procedury na wypadek przerw w dostawie energii.
2. Procedury na wypadek przerw w dostawie energii elektrycznej oraz braku odpowiedniej temperatury w budynku ZS nr 21 we Wrocławiu.
Powyższe dokumenty dostępne są w zakładce PRAWO SZKOLNE → Projekty.