laboratoriaCzek lp 500Opis programu:
Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu otrzymaliśmy wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.
Dla uczniów niepełnosprawnych zakupione pomoce staną się pomocne w przybliżeniu treści technicznych poznawanych podczas edukacji zawodowej, kreatywności oraz w rozwijaniu umiejętności logicznego myślenia. Są też sposobem na rozwijanie umiejętności manualnych, w tym posługiwania się narzędziami, a także samodzielności.

Źródło finansowania:
Program jest finansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w postaci środków finansowych, dla jednostek samorządu terytorialnego będących organami prowadzącymi publiczne szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży lub publiczne szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.
Program realizowany jest na podstawie Uchwały nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 roku w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”.

Środki finansowe otrzymane w ramach programu:
Gmina Wrocław w ramach programu Laboratoria Przyszłości otrzymała wsparcie w postaci środków finansowych w łącznej wysokości 13 244 480 zł, a Szkoła Podstawowa Specjalna nr 116 dla Uczniów z Dziecięcym Porażeniem Mózgowym otrzymała 30 000 zł.

Czek lp 600 Sprzęt zakupiony w ramach projektu:
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 116 zakupiła następujący sprzęt: akumulatorową wiertarko - wkrętarkę z akcesoriami, młotek ślusarski, imadło ślusarskie z kowadłem, szczypce uniwersalne, laminator biurowy - minute LAM A3, punktaki do metalu, drukarkę 3D-Creality CR-200B z modułem do zdalnego podglądu wydruku + laptop Acer TravelMateP2 TMP215-53 i5, zestaw FORBOT do kursu Arduino+ materiały edukacyjne, zestaw oświetlenia ciągłego Quadralite, aparat Canon Power Shot G7X Mark III, statyw Selfie mini do aparatu/smartfonu, stacja lutownicza Zhaxin 936DH-75W, bezprzewodowy pistolet do kleju na gorąco, nożyczki na stół dla niepełnosprawnych, robot Bee-bot.

Wykorzystanie zakupionego sprzętu:
Zakupiony, nowoczesny sprzęt uatrakcyjni nasze zajęcia szkolne takie jak technika, zajęcia rozwijające kreatywność, ale także pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania podczas zajęć np. koła teatralnego, czy zajęć kształtujących kreatywność.
Planujemy korzystać z robota Bee-bota, laminatora biurowego podczas zajęć z kodowania. Wiertarko - wkrętarka z akcesoriami, młotek ślusarski, imadło ślusarskie z kowadłem, szczypce uniwersalne, punktaki do metalu, drukarkę 3D + laptop Acer, zestaw FORBOT do kursu Arduino + materiały edukacyjne, stacja lutownicza, pistolet do kleju na gorąco, nożyczki dla niepełnosprawnych - będą wykorzystane do zajęć rozwijających kreatywność oraz na lekcjach techniki; natomiast zestaw oświetlenia ciągłego, aparat fotograficzny, statyw do aparatu/smartfonu - na zajęciach koła teatralnego oraz wszelkich imprezach przygotowywanych z pomocą nauczycieli.