i dyrektorKOMUNIKAT DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ nr 21 WE WROCŁAWIU
z dnia 24 marca 2022 roku


Zgodnie z ogłoszoną w dniu dzisiejszym decyzją Ministra Zdrowia, od dnia 28 marca 2022 roku w Zespole Szkół nr 21 we Wrocławiu, znosi się obowiązek noszenia maseczek w przestrzeniach wspólnych szkoły.