i dyrektorKOMUNIKAT DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 21 WE WROCŁAWIU Z DNIA 8 MARCA 2022 roku.

Na podstawie § 23. 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (D.U. z dnia 25 lutego 2022 roku, Poz. 473): 
 
Do dnia 31 marca 2022 roku nakazuje się zakrywanie, przy pomocy maseczki, ust i nosa w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby oświaty. 
 
Noszenie maseczek obowiązuje uczniów, rodziców, nauczycieli oraz wszystkich pracowników poruszających się w przestrzeniach wspólnych szkoły (korytarze).