i dyrektorKOMUNIKAT DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ nr 21 WE WROCŁAWIU
z dnia 15 lutego 2022 roku

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 lutego 2022 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (D.U., dnia 11 lutego 2022 r., Poz. 367)

  • Ograniczenie funkcjonowania Zespołu Szkół nr 21 we Wrocławiu skraca się do dnia 20 lutego 2022 roku.
  • Od dnia 21 lutego 2022 roku nauka w klasach V–VIII Szkoły Podstawowej nr 75 z Oddziałami Integracyjnymi wraca do trybu stacjonarnego. Lekcje będą odbywać się zgodnie z obowiązującym planem.
  • W ZS 21 w dalszym ciągu obowiązują procedury bezpieczeństwa związane z pandemią COVID-19.
  • Stołówka szkolna nadal funkcjonuje w reżimie sanitarnym, obiady wydawane są w ustalonych godzinach.
  • Biblioteka szkolna pracuje na dotychczasowych zasadach.

Z poważaniem
Lidia Kuźniar - dyrektor ZS 21