i informacja130x130Przypominamy, że w dniu dzisiejszym tj. 10 grudnia br. (piątek) upływa termin płatności za obiady. Liczy się data wpływu należności na konto szkoły.