i dyrektorKOMUNIKAT DYREKTORA ZS NR 21 WE WROCŁAWIU Z DNIA 9 GRUDNIA 2021 roku

SZANOWNI RODZICE I NAUCZYCIELE
ZGODNIE Z INFORMACJAMI ZAMIESZCZONYMI W DNIU 7.12.2021 roku NA STRONIE: men.gov.pl - W ZESPOLE SZKÓŁ NR 21 OD 20 GRUDNIA 2021 roku DO 9 STYCZNIA 2022 roku WPROWADZA SIĘ NASTĘPUJĄCE ZASADY FUNKCJONOWANIA:

Szkoła Podstawowa nr 75 z Oddziałami Integracyjnymi

  1. Nauka w klasach I–VIII będzie prowadzona w trybie zdalnym, z wykorzystaniem metod i technik pracy na odległość, zgodnie z zasadami pracy przyjętymi w dniu 28.09.2020 roku.
  2. Oddział przedszkolny funkcjonuje bez zmian.
  3. Stołówka szkolna funkcjonuje zgodnie z Regulaminem stołówki w okresie pandemii.
  4. W dniach od 23 grudnia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku - zgodnie z kalendarzem roku szkolnego - w szkołach jest ustalona przerwa świąteczna. W tym czasie nauki zdalnej nie będzie.

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 116

  1. Oddział przedszkolny funkcjonuje bez zmian.
  2. Stołówka szkolna funkcjonuje zgodnie z Regulaminem stołówki w okresie pandemii (dostępny w menu bocznym Szkoła → Stołówka w postaci załącznika)
  3. Sposób realizacji obowiązku szkolnego w szkołach specjalnych nie został jeszcze określony. Gdy tylko pojawi się stosowne rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w tej sprawie, niezwłocznie Państwa poinformuję .
  4. W dniach od 23 grudnia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku - zgodnie z kalendarzem roku szkolnego - w szkołach jest ustalona przerwa świąteczna. W tym czasie nauki zdalnej nie będzie.


Lidia Kuźniar - dyrektor Zespołu Szkół nr 21