i dyrektorSzanowni Rodzice. 
Na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 29 kwietnia 2021 roku, Poz. 824):

 1. Od dnia 17 maja 2021 roku uczniowie klas IV - VIII wznawiają naukę w szkole.
  W okresie od 17 maja do 28 maja, w klasach IV - VIII Szkoły Podstawowej nr 75, nauka odbywać się będzie w tzw. trybie hybrydowym. Zajęcia będą realizowane w taki sposób, że:
  1. nie więcej niż 50% uczniów będzie realizowało te zajęcia odpowiednio w szkole oraz
  2. co najmniej 50% uczniów będzie realizowało te zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 2. Harmonogram nauki stacjonarnej:
  TYDZIEŃ I
  17 - 21 MAJA
  TYDZIEŃ II
  24 - 28 MAJA
  4a - sala 88 4b - sala 56
  6a - sala 85 4c - sala 75
  6b - sala 35 5a - sala 46
  7a - sala 47 5b - sala 86
  7b - sala 58 6c - sala 83
  7c - sala 60 8a - sala 38
  7d - sala 45 8b - sala 57
    8c - sala 48
 1. Do szkoły uczniowie wchodzą wyznaczonymi wejściami:
  Klasa Szkoła Wejście
  oddziały przedszkolne SP 75, SP 116 główne - wejście A
  klasy I - III SP 75 główne - wejście A
  klasy I - VIII SP 116 główne - wejście A
  świetlica SP 75 dzieci idące rano do świetlicy
  główne - wejście A, od godz. 6.30
  klasy IV - V SP 75 od strony Żłobka - wejście B
  klasy VI - VII SP 75 od strony łącznika przy stołach pingpongowych - wejście D
  klasy VIII SP 75 od strony Przedszkola - wejście C
 1. Stołówka i szkolna funkcjonuje w reżimie sanitarnym.
 2. Biblioteka funkcjonuje zgodnie z Regulaminem wprowadzonym we wrześniu 2021 roku.
 3. Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w reżimie sanitarnym, w dniach:
  • 25 maja (wtorek), godz. 9.00 - język polski
  • 26 maja (środa), godz. 9.00 - matematyka
  • 27 maja (czwartek), godz. 9.00 - język obcy nowożytny (język angielski)
  Uczniowie wchodzą do szkoły od godz. 8.30 według harmonogramu, który zostanie podany przez wychowawców klas ósmych poprzez dziennik elektroniczny (Librus).
  Na Librusie zostanie również zamieszczona Procedura bezpieczeństwa organizacji egzaminu ósmoklasisty.

Lidia Kuźniar - dyrektor Zespołu Szkół nr 21