Komunikat Dyrektora.Szanowni Rodzice.

Zgodnie z decyzją rządu, ogłoszoną w dniu 14 kwietnia 2021 roku, od 19 kwietnia do 25 kwietnia 2021 roku w ZS 21 we Wrocławiu
WPROWADZA SIĘ NASTĘPUJĄCE ZASADY FUNKCJONOWANIA:

Szkoła Podstawowa nr 75 Z Oddziałami Integracyjnymi

  1. W okresie od 19.04.2021 roku do 25.04.2021 roku nauka w klasach I–VIII odbywa się zdalnie, z wykorzystaniem metod i technik pracy na odległość, zgodnie z zasadami pracy przyjętymi w dniu 28.09.2020 roku.
  2. Od poniedziałku, 19 kwietnia br. wznawia się funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego.
  3. Stołówka szkolna wznawia wydawanie obiadów w reżimie sanitarnym.
  4. W okresie od 19.04.2021 roku do 25.04.2021 roku świetlica szkolna funkcjonuje dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19. Nabór do świetlicy następuje na podstawie WNIOSKU RODZICÓW (zał. na stronie internetowej).

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 116

  1. Od poniedziałku, 19 kwietnia 2021 roku wznowione zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I–VIII z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego.
  2. Oddział przedszkolny funkcjonuje bez zmian.
  3. Od poniedziałku, 19 kwietnia br. wznawia się funkcjonowanie świetlicy szkolnej.
  4. Stołówka szkolna wznawia wydawanie obiadów w reżimie sanitarnym.

UWAGA!!!

Rząd przedłużył prawo do pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego do 25 kwietnia 2021 roku. Ze wsparcia mogą skorzystać rodzice dzieci w wieku do lat 8, ale też ubezpieczeni rodzice dzieci w wieku do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności. Zasiłek przysługuje też rodzicom dzieci do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i rodzicom osób do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Lidia Kuźniar – dyrektor ZS nr 21