Informacja. Litera i w niebieskim pętli.Szanowni Rodzice.
Informujemy, że w roku szkolnym 2021/2022 przewóz zorganizowany dzieci i uczniów niepełnosprawnych powierzony został w całości Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu Spółka z o.o.

W związku z powyższym, przypominamy Państwu o obowiązujących zasadach dotyczących składania wniosków o objęcie przewozem dziecka i ucznia niepełnosprawnego.

Proszę o zapoznanie się z załącznikami: wniskami i instrukcjami ich wypełnienia w bocznym menu Rodzic ⇒ Dowozy do szkoły.

W przypadku kontynuacji przewozu wnioski (załącznik nr 3) należy składać w szkole w terminie do 15 kwietnia 2021 roku.

Nowo przyjęte dzieci - w terminie do 15 lipca 2021 roku.

Wnioski dotyczące zwrotu kosztów przewozu indywidualnego (załącznik nr 4) rodzice składają w Departamencie Edukacji do 31 sierpnia każdego roku (w uzasadnionych przypadkach w trakcie roku szkolnego).

Proszę zapoznać się z instrukcją wypełniania wniosków.

Przypominamy, że pełna nazwa szkoły to: Zespół Szkół nr 21, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 116 dla Uczniów z Dziecięcym Porażeniem Mózgowym.