Komunikat DyrektoraSzanowni Rodzice.
Na podstawie decyzji rządu, przedłuża się ograniczenia w funkcjonowaniu Zespołu Szkół nr 21 we Wrocławiu.

  1. Ograniczenie funkcjonowania Zespołu Szkół nr 21 we Wrocławiu przedłuża się na okres od 12.04.2021 roku – 18.04.2021 roku.
  2. W wyżej wymienionym okresie, nauka w klasach I–VIII SP 75 i klasach I–VIII SPS nr 116, w dalszym ciągu odbywa się z wykorzystaniem metod i technik pracy na odległość, zgodnie z zasadami pracy przyjętymi w dniu 28.09.2020 roku.
  3. Oddziały przedszkolne w SP 75 funkcjonują w ograniczonym zakresie; prawo pobytu mają dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19. Nabór do oddziałów przedszkolnych następuje na podstawie WNIOSKU RODZICÓW (do pobrania na stronie internetowej).
  4. Oddział przedszkolny w SPS 116 funkcjonuje bez zmian.
  5. Świetlica szkolna SP 75 funkcjonuje w szczególności dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19. Nabór do świetlicy następuje na podstawie WNIOSKU RODZICÓW (do pobrania na stronie internetowej).
  6. W dniach od 12.04.2021 roku - 18.04.2021 roku stołówka szkolna nie funkcjonuje.

Lidia Kuźniar – dyrektor ZS nr 21