Komunikat DyrektoraSZANOWNI RODZICE

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Rozporządzenie zostało skierowane do publikacji w Dzienniku Ustaw. Wejdzie w życie 22 marca br.)
W ZS 21 WPROWADZA SIĘ NASTĘPUJĄCE ZASADY FUNKCJONOWANIA:

Szkoła Podstawowa nr 75 z Oddziałami Integracyjnymi

 1. Od poniedziałku, 22 marca br. do 11 kwietnia zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III.
 2. Do dnia 11 kwietnia br. przedłużone zostaje zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII.
 3. W okresie od 22 marca 2021 roku do 11 kwietnia 2021 roku nauka w klasach I–VIII odbywa się zdalnie, z wykorzystaniem metod i technik pracy na odległość, zgodnie z zasadami pracy przyjętymi w dniu 28.09.2020 roku.
 4. Oddziały przedszkolne funkcjonują bez zmian.
 5. Od poniedziałku, 22 marca br. do 11 kwietnia świetlica szkolna funkcjonuje dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19. Nabór do świetlicy następuje na podstawie załączonego niżej WNIOSKU RODZICÓW.
 6. Obiady będą wydawane w reżimie sanitarnym dzieciom z oddziałów przedszkolnych i uczniom uczęszczającym do świetlicy.

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 116

 1. Od poniedziałku, 22 marca br. do 11 kwietnia zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-VIII.
 2. W okresie od 22 marca 2021 roku do 11 kwietnia 2021 roku nauka w klasach I–VIII odbywa się zdalnie, z wykorzystaniem metod i technik pracy na odległość, zgodnie z zasadami pracy przyjętymi w dniu 28.09.2020 roku.
 3. Oddział przedszkolny funkcjonuje bez zmian.
 4. Od poniedziałku, 22 marca br. do 11 kwietnia świetlica szkolna funkcjonuje dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19. Nabór do świetlicy następuje na podstawie załączonego niżej WNIOSKU RODZICÓW.
 5. Obiady dla dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniów uczęszczających do szkoły, będą wydawane w reżimie sanitarnym

UWAGA!!!
Rząd przedłużył prawo do pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego do 28 marca 2021 roku. Ze wsparcia mogą skorzystać rodzice dzieci w wieku do lat 8, ale też ubezpieczeni rodzice dzieci w wieku do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności. Zasiłek przysługuje też rodzicom dzieci do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i rodzicom osób do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Lidia Kuźniar - dyrektor Zespołu Szkół nr 21