Komunikat DyrektoraKOMUNIKAT DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 21 WE WROCŁAWIU Z DNIA 14 STYCZNIA 2021 ROKU

SZANOWNI RODZICE
ZGODNIE Z DECYZJĄ RZĄDU Z DNIA 11 STYCZNIA 2021 ROKU W ZS nr 21 OD 18 STYCZNIA 2021 ROKU WPROWADZA SIĘ NASTĘPUJĄCE ZASADY FUNKCJONOWANIA:

Szkoła Podstawowa nr 75 z Oddziałami Integracyjnymi

 1. Od poniedziałku, 18 stycznia br., w klasach I–III, wznawia się naukę w trybie stacjonarnym z zachowaniem procedur bezpieczeństwa wprowadzonych we wrześniu 2020 roku.
 2. Wejścia do szkoły:
  od godz. 6.30 - 7.30 - wejście główne A
  od godz. 7.30 - 8.00:
  • oddziały przedszkolne - wejście główne A
  • klasy I i II - wejście B - od strony Żłobka, przy ul. Dokerskiej
  • klasy III - wejście C - od strony boiska szkolnego (przy stołach do tenisa stołowego).
 3. Nauka w klasach IV–VIII nadal będzie prowadzona w trybie zdalnym, z wykorzystaniem metod i technik pracy na odległość, zgodnie z zasadami pracy przyjętymi w dniu 28.09.2020 roku
 4. Oddziały przedszkolne funkcjonują bez zmian.
 5. Od poniedziałku, 18 stycznia br. wznawia się funkcjonowanie świetlicy szkolnej - obowiązuje Regulamin pracy świetlicy w okresie pandemii.
 6. Stołówka szkolna wznawia wydawanie obiadów w reżimie sanitarnym.

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 116

Od poniedziałku, 18 stycznia br., w klasach I–VIII, wznawia się naukę w trybie stacjonarnym z zachowaniem procedur bezpieczeństwa wprowadzonych we wrześniu 2020 roku.

 1. Wejścia do szkoły: wejście główne A.
 2. Oddział przedszkolny i świetlica szkolna funkcjonują bez zmian.
 3. Stołówka szkolna wznawia wydawanie obiadów w reżimie sanitarnym.

Lidia Kuźniar - dyrektor Zespołu Szkół nr 21