Informacja. Litera i w niebieskiej pętli.Szanowni Państwo,
trwa rekrutacja chętnych do Klubu Integracji Społecznej. Zapraszamy osoby bezrobotne lub bierne zawodowo bez prawa do renty lub emerytury (za wyjątkiem renty socjalnej). Projekt jest całkowicie bezpłatny. W ramach Klubu zapewniamy:

  • zajęcia kulinarne, krawieckie i komputerowe,
  • warsztaty grupowe z psychologiem, doradcą zawodowym, terapeutą i pracownikiem socjalnym,
  • konsultacje indywidualne ze specjalistami: m.in. psychologiem i prawnikiem,
  • zwrot kosztów dojazdu,
  • przerwy kawowe.

Chętnie zaopiekujemy się osobami z niepełnosprawnością.

Prosimy osoby zainteresowane o kontakt pod numerem telefonu: 504 799 147 lub 71 308 44 51. Więcej informacji udzielamy także osobiście w Klubie Integracji Społecznej przy ul. Skoczylasa 8 lub we Wrocławskim Centrum Integracji przy ul. Strzegomskiej 49.

https://www.facebook.com/klubintegracjispolecznej

Katarzyna Jania
Koordynator projektu "Klub Integracji Społecznej we Wrocławiu"
tel. 504 799 565