Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "W świecie Montessori"Uczniowie klas młodszych zrealizowali kolejne tematy wg metody Marii Montessori. "Lekcja Ciszy" to bardzo ciekawe zajęcia mające wpływ odprężający i wyciszający. Jest to czas do zatrzymania się, odpoczynku od hałasu i chaosu. Lekcje mogą być bardzo różnorodne. W grudniu odbyły się "Montessoriańskie Urodziny". Urodzinowe słoneczko Montessori, to sposób na uczczenie urodzin dziecka i ułatwienie mu zrozumienia koncepcji czasu. W tym dniu dziecko zakłada koronę, pojawiają się także świeczki, śnieżynki obrazujące kolejne lata życia dziecka, nazwy miesięcy, zdjęcia od 1 urodzin dziecka oraz globus, który "krąży".