Komunikat DyrektoraSZANOWNI RODZICE
ZGODNIE Z DECYZJĄ RZĄDU Z DNIA 4 LISTOPADA 2020 ROKU W ZS 21 WPROWADZA SIĘ NASTĘPUJĄCE ZASADY FUNKCJONOWANIA:

Szkoła Podstawowa nr 75 z Oddziałami Integracyjnymi

  1. Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III.
  2. Do 29 listopada br. przedłużone zostaje zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII.
  3. W okresie od 9.11.2020 roku - 29.11.2020 roku nauka w klasach I–VIII odbywa się z wykorzystaniem metod i technik pracy na odległość, zgodnie z zasadami pracy przyjętymi w dniu 28.09.2020 roku.
  4. Oddziały przedszkolne funkcjonują bez zmian.
  5. Od poniedziałku, 9 listopada br. świetlica szkolna funkcjonuje w szczególności dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19. Nabór do świetlicy następuje na podstawie Deklaracji rodziców znajdującej się w załączniku tej wiadomości.
  6. Obiady będą wydawane dzieciom z oddziałów przedszkolnych i uczniom uczęszczającym do świetlicy.

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 116

  1. W okresie od 9.11.2020 roku - 29.11.2020 roku nauka w klasach I–VIII odbywa się w formie zajęć stacjonarnych.
  2. Oddział przedszkolny i świetlica szkolna funkcjonują bez zmian.
  3. Obiady dla dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniów uczęszczających do szkoły, będą wydawane na dotychczasowych zasadach.


Lidia Kuźniar -  dyrektor Zespołu Szkół nr 21